plusklas

Een piramide van bamboe

In de plusklas krijg je vaak hele leuke en uitdagende opdrachten.
Aan Thimo en Ruben de taak om een zo hoog mogelijke piramide van bamboe te maken.
Zie hier het spectaculaire resultaat, helemaal gemaakt van bamboestokjes en elastiekjes.

 

Infoavond plusklas 1 oktober 2013

Informatieavond plusklas 2013

 

De ouders kwamen binnen en ze kregen allemaal wat te drinken en een koekje, wat Judith vriendelijk aanbood. Daarna was er een quiz met moeilijke vragen aan de ouders. Toen gingen Ole, Maud, Fleur en Anna over de pittige plustorens vertellen. Judith, Floor en Femke vertelde iets over de verrijkingsmaterialen. Emar, Thimo, Stijn en Ruben vertelde daarna iets over Spaans. We kregen allemaal een groot applaus. Juf Wendy vertelde daarna iets over de ambitie gesprekken. Ambitie gesprekken zijn gesprekken die de juf met ons voert wat we op deze school noch willen leren voordat we naar het voortgezet onderwijs gaan.

Het logo

                                

Iedereen moest in de Plusklas de opdracht doen maak een logo voor de Plusklas. Er waren voer groepjes die allemaal een logo maakten toen het logo af was mochten de leerkrachten stemmen op het mooiste logo. Juf Melissa en juf Wendy maakten op de informatieavond bekend welk logo het Plusklas logo ging worden. De uitslag is een peper met in grote letters Plusklas erop en +, -, :, x, hersens en tandwielen want dat heeft te maken met slimheid en op get logo stonden ook nog de cijfers 6, 7 en 8 omdat we in groep 6, 7 of 8 zitten. Het logo was gemaakt van de kleuren rood, groen en geel want dat zijn de thema kleuren van de Plusklas.

 

Anna en Femke

 

Informatieavond Plusklas 2013

Op dinsdagavond 1 oktober 2013 was er om 19.30 uur op school de informatieavond van de Plusklas.

We gingen de ouders iets vertellen over: Spaans, Verrijkingsmateriaal en de Torens.

Het logo dat het logo voor de plusklas is geworden werd die avond onthuld.

 

Het logo

 

Het logo van de plusklas is gemaakt door: Fleur v/d Mark, Anna de Keijzer en Maud Janssen.

Het logo is gemaakt van: Karton, gekleurd ribbelkarton en getekende plaatje.

 

Verrijkingsmateriaal

 

Over het verrijkingsmateriaal werd verteld door: Judith van Donk, Femke Bogaert en Floor Bakkenes.

Ze vertelden over Zinder en Acadin.  Zinder zijn werkboekjes die je meeneemt naar de klas en dan de opdrachten maakt, en Acadin is een website waar je opdrachten vind die je op de computer moet doen.

 

De torens

 

Over de torens werd verteld door Fleur v/d Mark, Anna de Keijzer,  Maud Janssen en Ole Aggenbach. Ze vertelden over de inhoud van de kast en wat de torens voor de plusklas betekenen.

 

Spaans

Over het Spaans werd verteld door Ruben Talen, Emar van Dijke, Thimo Pahnke en Stijn Bakkens. Toen ze begonnen, stelde ze zich voor in het Spaans. Daarna hebben de ouders nog een klein lesje Spaans gehad.

 

Voor de rest was het een gezellige avond. 

Judith

 

Informatieavond Plusklas 2013

Op 1 oktober 2013 was er een informatieavond met de kinderen van de Plusklas en hun ouders. We gingen eerst een quiz doen. Alle ouders en juffen kregen een stemkastje. De quiz was best moeilijk. We hebben niet de hele quiz gedaan omdat het anders te lang duurde. Daarna kwamen er groepjes die iets gingen vertellen over dingen van de Plusklas. Als eerste Anna, Maud, Ole en Fleur. Die gingen iets vertellen over de Pittige Plustorens. Daarna mochten Judith, Femke en Floor. Die gingen iets vertellen over Het verrijkingsmateriaal. Daarna mochten Ruben, Thimo, Emar en Stijn. Die gingen iets vertellen over Spaans. De ouders vonden het erg leuke en goeie presentaties. Daarna werd het logo gepresenteerd. Daarna gingen juf Wendy en juf Melissa iets vertellen over de ambitie gesprekken en Plusklas. Daarna mochten de ouders rondkijken in de Plusklas. Ze vonden het erg leuk en gezellig.

Maud Janssen, groep 8a.