tafels buiten oefenen

In de klas hebben de kinderen een tafel uitgekozen die ze gaan oefenen. De sommen van deze tafel met de antwoorden hebben ze uitgeknipt en nemen ze mee naar buiten. In tweetallen schrijven ze de antwoorden van de tafel met stoepkrijt op de tegels. Als deze er staat kunnen ze naar het goede antwoord springen. Vb. leerling 1 zegt: 3 x 6 en leerling 2 springt naar 18. Leerling 1 zegt: 8 x 6 en leerling 2 springt naar 48. Na een paar minuten wisselen we om. Als de ander van het tweetal een andere tafel wou oefenen worden daarvan eerst de antwoorden opgeschreven en dan kan er gesprongen worden.

tafels buiten 2 tafels buiten 3 tafels buiten 1

Comments are closed.