methode Godsdienst

Het afgelopen schooljaar zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe methode voor ons Godsdienstonderwijs. We hebben eind 2015 een proef gedraaid met de methode ‘Trefwoord’. Deze is ons erg bevallen en een aantal weken geleden hebben we deze definitief aangeschaft.

 

Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is.

 

Het thema van de afgelopen 3 weken was: ‘Spreken is zilver’.
Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.
Bijbel: Ester

 

De komende weken is het thema: ‘Wie ben ik?’
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.
Bijbel: Jona

 

‘Ik weet hoe je heet,

maar ken ik je wel?

Wie ben jij?

Vertel het mij!’

 

Zo begint een liedje in de onderbouw. De kinderen kennen elkaar natuurlijk van naam en gezicht. En nu, aan het eind van het schooljaar, zullen ze ontdekt hebben dat er over ieder van hen heel wat meer te vertellen valt!

 

In dit thema staat het Bijbelverhaal van Jona centraal. Die naam doet meestal wel een belletje rinkelen: ‘Dat is die van de walvis, toch?’ Maar wie is deze Jona eigenlijk? De Bijbel beschrijft hem als de profeet die een opdracht van God weigert: Jona heeft geen zin om de mensen in het verre Nineve te waarschuwen en zo te redden. Jona blijkt een mopperkont die meer bezig is met zichzelf dan met zijn medemens. En als God hem weerwoord geeft, voelt hij zich op zijn teentjes getrapt.

 

Het Bijbelverhaal functioneert als een spiegel en stelt ons de vraag: ‘Wie ben jij eigenlijk?’ Het prikkelt de kinderen om na te denken over karaktereigenschappen van Jona én van zichzelf: ben ik afwachtend of doortastend, opgewekt of somber, open of gesloten?

Om jezelf te leren kennen heb je ook anderen nodig. Kinderen zijn, bewust of onbewust, veel bezig met hun zelfbeeld en hun imago: Wat vind ik van mezelf? Hoe zien mijn klasgenootjes mij? Wat voor beeld heeft de juf/meester van mij?

Zo ontdekken ze stukjes van hun identiteit. Heel concreet en dichtbij…

 

Je herkent me aan…

de rommel op mijn kamer.

Aan het eten dat ik eet.

Aan de doodgewone dingen,

die ik zelf misschien niet weet.

 

Ook dit laatste, de dingen die mensen zelf misschien niet weten, krijgen via het verhaal van Jona een kans. Hoe ga je om met schuld, angst, verantwoordelijkheid?

Eén ontdekking zullen we zeker doen: uiteindelijk weten we nooit alles van onszelf. We zullen altijd in staat zijn om te veranderen, en anderen en onszelf te verrassen.

 

Comments are closed.