Team

 

 

WB-56
Niels Mulder Trudy Gunst Wendy Spruit Ine de Ceuster
directeur adjunct directrice intern begeleidster groep 1 en 2
groep 6/7 groep 1 plusklasbegeleidster
WB-199
Jolanda Gouweleeuw Susanne Boontje Erica van der Pol Melissa Steenblok
groep 2 groep 3 groep 4 groep 4
ICT-coƶrdinator
plusklasbegeleidster
Milly Leerentveld Lenneke de Graaf Gerda Buijsse Joost Demmers
groep 5 groep 5 groep 6/7 groep 7/8
WB-190
Leo Seinen Nathalie Pieters
conciƫrge vakleerkracht gym