Groep 1

Juf Trudy tgunst@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Juf Ine ideceuster@prisma-scholen.nl Werkdagen: donderdag

Klik op het plaatje van het fototoestel om de foto's van groep 1 te bekijken. 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-400x360.jpg

En dan is het zover; uw zoon/dochter is gestart op de basisschool in groep 1…..

We gaan voor een leerzame maar ook gezellige schooltijd, waarbij het welbevinden van uw kind voorop staat! Graag geef ik u de volgende informatie over wat wij allemaal doen in groep 1.

Iedere dag wordt gewerkt volgens een bepaald rooster. Daarin komen de volgende zaken aan bod:

Buitenspel:
- ’s Morgens spelen we met groot materiaal uit de schuur zoals: karren, fietsjes, kruiwagens etc.
- ’s Middags spelen we met klein materiaal uit de schuur zoals: paardenteugels, kleden, loopklossen, blokken etc.
- Als het mooi weer is spelen we ook in de zandbak .
- Als het dreigt te gaan regenen spelen we buiten zonder materiaal, evt. doen we dan spelletjes buiten.
- Als het flink regent en we kunnen niet naar buiten kunnen we een extra spelles in de gymzaal doen.
- Voordelen van het buitenspel zijn: gezonde buitenlucht, veel bewegingsvrijheid, ruimte voor eigen fantasie, uitgebreid rollenspel mogelijk (géén vechtspelletjes!) en kinderen leren zelf conflictsituaties oplossen.

Gym:
- 1 keer per week krijgt groep 1 op donderdag gym in de speelzaal van juf Ine/ meester Oscar. De kinderen trekken in de klas hun gymschoenen aan en evt. warme truien/vesten uit.
- Het binnenspel is gericht bezig met de ontwikkeling van de grote motoriek. Deze ligt vast in de leerlijnen voor de gym, zodat we alle onderdelen systematisch aan bod kunnen laten komen. Hierin kunnen ook de bewegings- danslessen uit de methode ‘Moet je doen; dans’ opgenomen worden.
- Voorbeelden van activiteiten die aan bod komen zijn: evenwichtsoefeningen, klim- en klauter activiteiten, ballen gooien en vangen, springen, hinkelen, bewegen en dansen op muziek.
- Materialen die gebruikt worden zijn o.a.: ballen, pittenzakken, banken, matten, hoepels en klimrek.
- Een les bestaat meestal uit :
1: een inleiding met bijv. loop- en springoefeningen
2: een kern met de materialen die bij deze les aan bod komen, dit kan bijvoorbeeld met een
uitgezet circuit met allerlei opdrachten
3: een afsluiting met een rustgevend spel, bijvoorbeeld ‘tik, tik, tik, wie ben ik?’.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

- Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de methode: De Vreedzame school.
- Elke dag zijn er kinderen die speciale taken mogen doen zoals: het kiesbord netjes maken, de prullenbak klaar zetten voor het eten en drinken, etc.
- Elke dag wordt er ook een kaart gekozen met een gedrags-/klassenregel waar we die dag speciale aandacht aan besteden, deze staat zichtbaar in de klas.

Schrijven:

- Als voorbereiding op het leren schrijven doen we allerlei activiteiten met materialen die specifiek de fijne motoriek oefenen zoals: kralenplanken, knippen, prikken, vouwen, kleien, etc.

Eten en drinken tijdens pauze/ lunch:
- Vooraf zingen we een liedje/versje.
- Het is handig als er namen op de bekers en de bakjes staan.
- We letten op: eten met de mond dicht, pas drinken als de mond leeg is, netjes opruimen van je beker, bakje en de kruimels.
- We eten en drinken stil.

Werkles/ vrij spel binnen:
- Voor het werken en vrij spelen in groep 1 wordt gebruik gemaakt van het planbord/kiesbord. Kinderen leren zo om zelfstandig keuzes te maken uit het aanbod.
- Iedere week zijn er 2 verplichte knutselopdrachten die door iedereen gemaakt moeten worden. De kinderen krijgen de mogelijkheid op eigen niveau te werken. De kinderen zitten tijdens het knutselen niet op een vaste werkplek.
- Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om instructie te geven aan een groepje kinderen en/of leerlingen te observeren in hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt met looprondes en er wordt gebruik gemaakt van een symbool voor zelfstandig werken (meester beer). De les wordt afgesloten met positieve feedback op het werken.
- Daarnaast kunnen de kinderen kiezen uit diverse hoeken, bijvoorbeeld: poppenhoek, blokkenhoek, zandtafel, trein, taal-rekenhoek. Het kind kan zelf plannen wanneer hij/zij in welke hoek wil spelen. Op het kiesbord hangen de kinderen hun naamkaartje bij de gekozen activiteit, zodat het voor de kinderen visueel is wie wat gaat doen.
- De knutselopdrachten worden meestal gepland naar aanleiding van een thema. Dit kunnen knip-, plak-, vouw-, kleur-, verfwerkjes, etc. zijn. We zorgen voor een gevarieerd aanbod van allerlei verschillende technieken. We letten vooral op de hantering van het materiaal, de netheid, het presteren naar eigen niveau. We bevorderen de zelfstandigheid.
- Werken voor de kaart. Na de vakanties werken de kinderen een week gericht met ontwikkelingsmaterialen zoals: puzzels, lotto’s, kleuren- en vormenspellen, voorbereidende reken- en taalspellen. De leerlingen werken met een eigen ‘materialenkaart’, ze kiezen zelf het ontwikkelingsmateriaal waarmee ze werken en krijgen een sticker op hun kaart als het werkje goed gemaakt is. Er zijn drie ‘werkkaarten’. Op iedere kaart staan verplichte werkjes. De werkjes hebben verschillende doelen. De kinderen leren hierdoor spelenderwijs veel begrippen, handelingen en ontwikkelen hun motoriek.
- Als je klaar bent met een werkje of als je iets wilt vragen sta je achter je stoel. Dan komt de juf bij je langs.

Kring:
In de kring vinden de volgende activiteiten plaats:
- Godsdienstonderwijs. Dagelijks openen we de dag met een gebedje of een liedje. Minimaal 1x per week werken we met de godsdienstmethode Trefwoord.
- Voorbereidend taal. Dit zijn allerlei activiteiten rondom woordenschat en woordgebruik, spreken, luisteren, gesprekken voeren, leesplezier enz. Ook wordt er aandacht besteed aan de ‘letterparaplu’ (hangt in de klas).
- Voorbereidend rekenen. Dit zijn allerlei activiteiten rondom tellen, getalbegrip, meten, begrippen zoals veel-weinig enz. De reken- en taaloefeningen, die klassikaal in de kring zijn aangeboden, krijgen in kleine groepjes of individueel nog eens herhaling en/of verdieping. Dit middels een verwerkingsles met behulp van coöperatieve werkvormen. De lesstof voldoet aan de kerndoelen van het basisonderwijs.
- Muziek. Tijdens de muziekles zingen we liedjes van nu en ‘toen’, we dansen en bewegen op muziek, improviseren op de tekst van een lied en dramatiseren.
- Op maandag is er een vertelkring. Vaak gebruiken we hierbij de coöperatieve werkvorm ‘binnen-buitenkring’. Hiermee komen alle kinderen aan bod om te vertellen aan elkaar wat ze hebben beleefd in het afgelopen weekend.

Naar huis:
- Als alles netjes is opgeruimd gaan we de jassen en tassen pakken.
- Uitdelen van de spullen en evt. brieven.
- De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden overgedragen aan de ‘Kibeojuf’. Vooral de kinderen die voor het eerst naar de naschoolse opvang gaan krijgen hierbij extra aandacht.
- De andere kinderen gaan met de juf mee naar buiten en meestal zingen we daarbij een gezellig liedje.
- Voor meer informatie over de voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij Kinderopvang Kibeo.

Overige zaken:
* Op vrijdag is het ‘speelgoeddag’; de kinderen mogen dan eigen speelgoed mee naar school nemen waar ze in de loop van de dag mee mogen spelen. Een afspraak is dat de kinderen zelf voor hun eigen speelgoed zorgen en dat anderen mee mogen spelen.
* In de loop van het schooljaar worden de oudste kinderen uit de groep getoetst en middels het observatiesysteem ‘KIJK’ wordt de ontwikkeling van alle kinderen geobserveerd en geregistreerd. Dit is om het niveau van de kinderen te bepalen maar ook om te bepalen of het aanbod van de lesstof goed is of aangepast moet worden.

Toets komend schooljaar:
Januari: Cito Rekenen Midden 1.
Mei: Cito Rekenen Eind 1.

In januari/ februari en mei/juni wordt met de desbetreffende ouders een afspraak gemaakt voor het bespreken van de uitslag van de toets en de ‘KIJK-rapportage’.

Om (als ouder/verzorger) op de hoogte te blijven van wat er in de klas allemaal gedaan wordt, bent u wekelijks welkom bij ons ‘kijk kwartier’ op vrijdagmorgen van 8.25-8.45 uur. Daarnaast wordt regelmatig een Parro-bericht (intern communicatiesysteem) verstuurd met nieuws en informatie betreffende de hele school of per groep.
Mocht u, gaandeweg het schooljaar, een afspraak met mij willen maken dan bent u
altijd welkom!

Wanneer kinderen voor het eerst naar de basisschool gaan breekt een nieuwe, bijzondere maar ook spannende periode aan. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen hier rustig aan kunnen wennen; samen leren spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Kortom: dat zij zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.

Met vriendelijke groet,
Trudy Gunst-v.d.Dries, Ine de Ceuster-Peeters