Groep 1

Juf Trudy tgunst@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Juf Ine ideceuster@prisma-scholen.nl Werkdagen: donderdag

Klik op het plaatje van het fototoestel om de foto's van groep 1 te bekijken. 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-400x360.jpg

En dan is het zover; uw zoon/dochter is gestart op de basisschool in groep 1…..

We gaan voor een leerzame maar zeker ook gezellige schooltijd, waarbij het welbevinden van uw kind voorop staat!
Graag geef ik u de volgende informatie over: 

Wie zijn er aanwezig in groep 1?
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Trudy voor de groep.
Op donderdag staat juf Ine voor de groep.

Ter ondersteuning zijn er regelmatig stagiaires en (vaste) vrijwilligers aanwezig. 

Wat doen wij allemaal in groep 1?

Iedere dag wordt gewerkt volgens een bepaald rooster. Daarin komen de volgende zaken aan bod:

Buitenspel

 • Iedere dag genieten we van het spelen in onze ‘groene tuin’.
 • ’s Morgens spelen we met groot materiaal uit de schuur zoals: karren, fietsjes, kruiwagens etc.
 • ’s Middags spelen we met klein materiaal uit de schuur zoals: paardenteugels, kleden, loopklossen, blokken etc.
 • Als het mooi weer is spelen we ook in de zandbak. 
 • Als het dreigt te gaan regenen spelen we buiten zonder materiaal, evt. doen we dan spelletjes buiten.
 • Als het flink regent en we kunnen niet naar buiten kunnen we een spelles in de gymzaal doen
  Voordelen van het buitenspel zijn: gezonde buitenlucht, veel bewegingsvrijheid, ruimte voor eigen fantasie/ rollenspel (géén vechtspelletjes!) en de kinderen leren zelf conflictsituaties oplossen.

Gym

Eén keer per week krijgt groep 1 op donderdag gym in de speelzaal van juf Ine/ meester Oscar. De kinderen trekken in de klas hun gymschoenen aan en evt. warme truien/vesten uit.
Tijdens de gym zijn we gericht bezig met de ontwikkeling van de grote motoriek. Deze ontwikkeling ligt vast in de gym leerlijn.  We zorgen dat alle onderdelen systematisch aan bod komen. Voorbeelden van activiteiten die aan bod komen zijn: evenwichtsoefeningen, klim- en klauter activiteiten, ballen gooien en vangen, springen, hinkelen, bewegen en dansen op muziek. Materialen die gebruikt worden zijn o.a.: ballen, pittenzakken, banken, matten, hoepels en het klimrek.

Een les bestaat meestal uit :

1: een inleiding met bijv. loop- en springoefeningen

2: een kern met de materialen die bij deze les aan bod komen. Dit kan bijvoorbeeld een uitgezet circuit zijn met allerlei opdrachten

3: een afsluiting met een rustgevend spel, bijvoorbeeld ‘tik, tik, tik, wie ben ik?’.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de methode: De Vreedzame school.

Elke dag zijn er kinderen die speciale taken mogen doen zoals: de poppenhoek na het spelen checken of deze netjes is opgeruimd, de prullenbak klaar zetten voor het eten en drinken, etc. Hierdoor worden leerlingen mede verantwoordelijk gemaakt voor de gang van zaken in de klas.

Een onderdeel van één van de lessen uit de methode is het gebruik van ‘de vertelkoffer’. De kinderen mogen iedere dag iets van thuis meenemen en in onze vertelkoffer stoppen. Aan het eind van de dag mogen de kinderen, die iets in de koffer hebben gestopt, dit laten zien aan de groepsgenoten en erover vertellen. De andere leerlingen mogen hierover vragen stellen. De kinderen leren zo belangrijke communicatieve vaardigheden zoals duidelijk communiceren, goed luisteren en vragen stellen.

Elke dag wordt er ook een kaart gekozen met een gedrags-/klassenregel waar we die dag speciale aandacht aan besteden, deze staat zichtbaar in de klas.  

Schrijven
Als voorbereiding op het leren schrijven doen we allerlei activiteiten met materialen die specifiek de fijne motoriek oefenen zoals: knippen, prikken, vouwen, kleien, opdrachten met kralenplanken etc.

Eten en drinken tijdens pauze/ lunch
Vooraf zingen we een liedje/versje.
Het is handig als er namen op de bekers en de bakjes staan.
We letten op: eten met de mond dicht, pas drinken als de mond leeg is, netjes opruimen van je beker, bakje en de kruimels. We eten en drinken stil.

 Werkles/ vrij spel binnen

 • Voor het werken en vrij spelen in groep 1 wordt gebruik gemaakt van het planbord/kiesbord.  Kinderen leren zo om zelfstandig keuzes te maken uit het aanbod.
 • Iedere week zijn er 2 verplichte knutselopdrachten die door iedereen gemaakt moeten worden. De kinderen krijgen de mogelijkheid op eigen niveau te werken.  De kinderen zitten tijdens het knutselen niet op een vaste werkplek.
 • Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om instructie te geven aan een groepje kinderen en/of leerlingen te observeren in hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt met  looprondes en er wordt gebruik gemaakt van een symbool voor zelfstandig werken (meester  beer). De les wordt afgesloten met positieve feedback op het werken.
 • Daarnaast kunnen de kinderen kiezen uit diverse hoeken, bijvoorbeeld: poppenhoek,  blokkenhoek, zandtafel, trein, taal-rekenhoek. Het kind kan zelf plannen wanneer hij/zij in welke hoek gaat spelen.
 • Op het kiesbord hangen de kinderen hun naamkaartje bij de gekozen activiteit, zodat het voor de kinderen visueel is wie, wat gaat doen.
 • De knutselopdrachten worden meestal gepland naar aanleiding van een thema. Dit kunnen knip-, plak-, vouw-, kleur-, verfwerkjes, etc. zijn. We zorgen voor een gevarieerd aanbod van allerlei verschillende technieken. We letten vooral op de hantering van het materiaal, de netheid en  het presteren naar eigen niveau. We bevorderen  en stimuleren de zelfstandigheid.
 • Werken voor de kaart. Na de vakanties werken de kinderen een week gericht met ontwikkelingsmaterialen zoals: puzzels, lotto’s, kleuren- en vormenspellen, voorbereidende reken- en taalspellen. De leerlingen  werken met een eigen ‘materialenkaart’, ze krijgen een sticker op hun kaart als het werkje goed gemaakt is. Er zijn drie ‘werkkaarten’.  Op iedere kaart staan verplichte werkjes.  De werkjes hebben verschillende doelen. De kinderen leren hierdoor spelenderwijs veel begrippen, handelingen en ontwikkelen hun motoriek.
 • Als je klaar bent met een werkje of als je iets wilt vragen sta je achter je stoel. Dan komt de juf bij je langs.

 

Kring
In de kring vinden de volgende activiteiten plaats:

Godsdienstonderwijs. Dagelijks openen we de dag met een gebedje en een liedje.
Minimaal 1x per week werken we met de godsdienstmethode Trefwoord.

Voorbereidend  taal.
Dit zijn allerlei activiteiten rondom woordenschat en woordgebruik, spreken, luisteren, gesprekken voeren, leesplezier enz. 
Ook wordt er aandacht besteed aan de ‘letterparaplu’ (hangt in de klas).

Boekbesprekingen.
Na de herfstvakantie starten we hiermee. U ontvangt hierover te zijner tijd de nodige informatie en een rooster met data wie, wanneer aan de beurt is. De kinderen raken hierdoor vertrouwd met iets te vertellen over een favoriet boek, ze ontwikkelen een positieve luisterhouding en beleven plezier aan de voorbereiding van een boekbespreking.

Voorbereidend rekenen.
Dit zijn allerlei activiteiten rondom tellen,  getalbegrip, meten, begrippen zoals veel-weinig enz. De reken- en taaloefeningen, die klassikaal in de kring zijn aangeboden,  krijgen in kleine groepjes of individueel nog eens herhaling en/of verdieping. Dit middels een verwerkingsles met behulp van coöperatieve werkvormen. De lesstof voldoet aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Muziek.
Tijdens de muziekles zingen we liedjes van nu en ‘toen’, we dansen en bewegen op muziek, improviseren op de tekst van een lied en dramatiseren.

Op maandag is er een vertelkring. Vaak gebruiken we hierbij de coöperatieve werkvorm ‘binnen-buitenkring’. Hiermee komen alle kinderen aan bod om te vertellen aan elkaar wat ze hebben beleefd in het afgelopen weekend.

Naar huis

 • Als alles netjes is opgeruimd gaan we de jassen en tassen pakken.
 • Spullen van en voor de kinderen worden uitgedeeld.
 • De  kinderen gaan met de juf mee naar buiten en meestal zingen we daarbij een gezellig liedje.

De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden overgedragen aan de ‘Kibeojuf’.  Vooral de kinderen die voor het eerst naar de naschoolse opvang gaan krijgen hierbij extra aandacht. Voor meer informatie over de voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij Kinderopvang Kibeo. 

Overige zaken

Op vrijdag is het ‘speelgoeddag’; de kinderen mogen dan eigen speelgoed mee naar school  nemen waar ze in de loop van de dag mee mogen spelen. Een afspraak is dat de kinderen zelf voor hun eigen speelgoed zorgen en dat anderen mee mogen spelen.

In de loop van het schooljaar wordt de ontwikkeling van alle kinderen geobserveerd en geregistreerd middels het observatie/ registratiesysteem ‘KIJK’. Dit is om het niveau van de kinderen te bepalen maar ook om te bepalen of het aanbod van de lesstof goed is of aangepast moet worden.
In januari/ februari  en mei/juni  wordt met de ouders een afspraak gemaakt voor het bespreken van o.a. de ‘KIJK-rapportage’.

Om (als ouder/verzorger) op de hoogte te blijven van wat er in de klas allemaal gedaan wordt, bent u wekelijks welkom bij ons ‘kijk kwartier’ op vrijdagmorgen van 8.15-8.30 uur. Mocht dit door bijv. corona-maatregelen niet mogelijk zijn dan houden wij u, via Parro, op de hoogte. 

Parro is ons intern communicatiesysteem waarmee wij u regelmatig belangrijke informatie over de groep en de school sturen.

Mocht u, gaandeweg het schooljaar, een afspraak met mij willen maken dan bent u natuurlijk altijd welkom!

Wanneer kinderen voor het eerst naar de basisschool gaan breekt een nieuwe, bijzondere maar ook spannende periode aan. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen hier rustig aan kunnen wennen; samen leren spelen met vriendjes en vriendinnetjes.  Kortom: dat zij zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.