Groep 4

De leerkrachten van groep 4:

Juf Melissa melissasteenblok@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag
Juf Gerda gbuijsse@prisma-scholen.nl Werkdagen: dinsdag, woensdag

Juf Melissa

Juf Gerda

Klik op het plaatje van het fototoestel om de foto's van groep 4 te bekijken. 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-200x180.jpg

Groep 4

Groep 3 en 4 horen bij elkaar: in deze groepen wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding, maar ook veel herhaling, van groep 3.
Maar wat maakt groep 4 zo bijzonder?
Natuurlijk is het heel bijzonder dat de kinderen in één jaar zoveel groeien, niet alleen in de lengte maar ook in zelfstandigheid en qua leerstof…. Dat is iets waar wij als juffen heel erg van genieten.

Maar wat is die leerstof dan?

Rekenen
Een dingetjes in groep 4 is toch elk jaar weer de TAFELS. Na de herfstvakantie beginnen we tijdens de rekenlessen met het leggen van materiaal en tekenen van de sommen zodat de kinderen goed weten wat een tafelsom betekent en dat het niet alleen een versje wordt.
De rest van het jaar zijn we bezig om alle tafels ( tot 10) te leren.
Tijdens de eerste blokken rekenen we nog tot 20 maar al snel gaan we over in het rekenen tot 100. Hierbij blijven we aandacht houden voor het automatiseren van de sommen tot 20.
Daarnaast is er aandacht voor o.a. ruimtelijke oriëntatie, meten, klokkijken en de kalender.
In 4 wordt taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken.
Lezen:
De kinderen bouwen verder aan hun leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor de kinderen al leuke verhalen kunnen lezen.

Taal:
Tijdens deze lessen gaan we werken aan het vergroten van de woordenschat.
Maar ook wordt er goed gekeken hoe een zin in elkaar zit: werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord komen aan de orde.
Daarbij krijgen de kinderen ook zelf de ruimte om een verhaal te schrijven.

Spelling:
In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf.
Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: woorden met ei/ij, au/ou, s/z, v/f, ch/g. Best ingewikkeld, maar je kind gaat het allemaal leren in groep 4.
We werken met de leerlijnen van onze methode “Taal Actief” ondersteund door Pi-Spello. Pi-Spello is een methode die met kleuren werkt, hierdoor worden de spellingcategorieën beter onthouden. De eerste kleuren die aangeleerd worden in groep 3 gelden tot en met groep acht en wordt ieder jaar verder uitgebouwd.
We oefenen woorden op –nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei; medeklinkerclusters als schr-, -mst, -cht; gebruik ei/ij, au/ou, c/k, g/ch; stomme e, open/gesloten lettergrepen (lopen/loop), gebruik hoofdletters, punt, vraagteken, uitroepteken

Schrijven:
We leren de hoofdletters! En nog beter aan elkaar schrijven.

Blink:
Een nieuwe methode die de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur combineert.
De thema’s die aan de orde komen zijn: Ruimtereizigers, Gezellige tradities, Bouwen maar!, Handige uitvinders en Hallo wereld!
Leuk is dat deze thema’s in alle groepen hetzelfde zijn, maar iedere jaar verder uitgebouwd worden.

De Vreedzame School:
Ook deze methode werkt met thema’s die voor alle groepen hetzelfde zijn.
Kinderen leren tijdens deze lessen beter en vreedzamer met elkaar om te gaan.
Het is mooi om te zien dat er minder conflicten zijn en als deze wel voorkomen kinderen die heel goed samen kunnen oplossen.

Godsdienst:
We maken hierbij gebruik van de methode “Trefwoord". Centraal staat de leefwereld van kinderen. Ze worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Elke dag is er een korte activiteit waarmee kinderen het thema verkennen.

Zwemles / Gymles:
Groep 4 gaat om de week naar zwemles. Het doel van de zwemles is ‘natte’ gym. We richten ons op het onderhouden van de zwemvaardigheid. Als uw kind mag diplomazwemmen is dit uiteraard leuk, maar niet ons doel.

Verkeer:
Veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels.

Creatieve vakken:
Wekelijks wordt er aandacht besteed aan tekenen, knutselen en muziek!