Groep 6

De leerkracht van groep 6:

Juf Joyce jgriep@prisma-scholen.nl werkdagen: maandag t/m vrijdag

Een kijkje in groep 6
In groep 6 leren we veel nieuwe dingen:
we werken dit schooljaar weer met Snappet op de chromebooks, we zijn aan het onderzoeken met de wereldoriëntatie-methode Blink en we leren nog beter met elkaar omgaan én van elkaar leren met de Vreedzame school.
Nieuwsgierig naar wat er dit jaar geleerd gaat worden?
Lees dan vlug verder!

Rekenen en taal bieden we aan via het leermiddel Snappet. De instructie wordt volgens het EDI model gegeven en de verwerking en oefening wordt gedaan in Snappet.
Via deze software maken de leerlingen niet alleen de verwerking, maar kunnen zij ook op hun eigen niveau de leerstof eigen maken en zichzelf uitdagen. Er wordt binnen “Snappet” veel gebruik gemaakt van redactiesommen bij rekenen. Erg handig, want in de CITO M6 en E6 worden ook veel redactiesommen gevraagd!
In groep 6 wordt veel aandacht besteed aan samenwerkend en bewegend leren. Elke week proberen we minimaal één keer naar buiten te gaan om de geleerde stof in spelvorm te oefenen. Een fijne afwisseling met het werken op de chromebooks of uit het boek!

Belangrijke rekendoelen in groep 6
Eind groep 5 hebben leerlingen de eerste berekeningen tot 10.000 al gemaakt.
In groep 6 komen er nog meer nullen bij: er worden sommen tot 100.000 gemaakt en kinderen leren dat een miljoen een getal met zes nullen is.
Ook wordt er gestart met breuken (een half, een kwart, een derde, een vierde), oefenen we verder met het cijferen (onder elkaar optellen en aftrekken), leren we grote keer- en deelsommen uitrekenen en gaan we aan de slag met verhoudingstabellen.
Daarnaast onderhouden we de tafels en deeltafels zorgvuldig.

Belangrijke taaldoelen in groep 6
In groep 5 hebben kinderen al voorzichtig kennisgemaakt met grammatica (werkwoorden herkennen). In groep 6 leren ze de persoonsvorm en het onderwerp benoemen, het begin van zinsontleding. Voegwoorden, vraagwoorden, zelfstandig naamwoorden, trappen van vergelijking en de verschillen tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd komen ook al aan bod.

Belangrijke spelling doelen in groep 6
Bij spelling maakt je kind dit schooljaar een begin met de werkwoordspelling. In groep 6 wordt kennisgemaakt met werkwoordsvormen op -dt. Lastig!
Verder leren de kinderen meervoud op ‘s goed spellen, woorden met een c, woorden op -tie schrijven, tijdsaanduidingen met ‘s ('s middags), hoofdletters bij landen, steden, inwoners.
Spelling maken we dit schooljaar nog in het werkschrift, maar wordt wel op eigen niveau verder ingeoefend via Snappet.

Lezen en begrijpen m.b.v. leesstrategieën
Lezen blijft ook in groep 6 heel belangrijk. Dit schooljaar krijgen de leerlingen nog meer leesstrategieën aangeboden die helpen om teksten te begrijpen. Kinderen leren bijvoorbeeld stil te staan bij wat voor soort tekst het is, goed te kijken naar titels en kopjes, te letten op signaalwoorden (bijvoorbeeld, zoals) en voorkennis van het onderwerp te benutten. Ook leert je kind het onderscheid herkennen tussen feiten en meningen.

Blink
Om de wereld om ons heen te leren kennen, werken we met de wereldoriëntatie-methode “Blink”. Kinderen leren een onderzoekende houding aan te nemen, kritisch te kijken naar de wereld en zijn geschiedenis en nemen een kijkje in de rest van de wereld. Via Topomasters leren we niet alleen de topografie van Nederland, maar leren we ook veel weetjes!

Creatieve vakken
Tijdens de lessen handvaardigheid en tekenen werken we aan thema’s die op dat moment centraal staan. Denk hierbij aan de herfst, de winter, sinterklaas, kerst…
Tijdens de muzieklessen - die samenhangend zijn met de Engelse les - leren we verschillende muziekstijlen kennen en toe te passen in de praktijk.

Aan het eind van groep 6 zul je merken, dat je kind nu echt bij de grote kinderen van de basisschool hoort. En dat vinden ze maar wat leuk!

Klik op het plaatje van het fototoestel om de foto's van groep 6 te bekijken. 

 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-400x360.jpg