Aanmelden leerlingen

Graag laten wij u onze school zien en vertellen wij over ons onderwijsbeleid op onze school. Uw zoon of dochter is welkom bij het gesprek.

U kunt contact opnemen met Marloes Bazen, directeur van de Willibordusschool of Trudy Gunst-v.d. Dries, Adjunct-Directrice van de Willibrordusschool.

Tel: 0111-450165
Mail:willibrordus@prisma-scholen.nl