Samenwerkingspartners

Onze school werkt samen met andere organisaties. 

Logopedie

Op maandag en dinsdag werkt logopediste Leah met kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken bij de spraak-taakontwikkeling.

TEC Taalexpertise Centrum

De begeleiding vanuit het TEC ondersteunt zowel leerlingen als scholen, totdat een leerling vier jaar in Nederland is. Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden de eerstejaars nieuwkomers twee ochtenden in de week geclusterd. Zij komen op donderdag- en vrijdagochtend naar het TEC in Zierikzee waar ze de hele ochtend worden ondergedompeld in de Nederlandse taal. Er wordt onder meer gewerkt aan woordenschat, zinsbouw en taalgebruik, maar er is ook aandacht voor lezen, spelling en rekenen. De tweedejaars nieuwkomers krijgen 1 keer in de week online begeleiding vanuit het TEC, met name rondom begrijpend lezen of pre-teaching van taal. Het TEC begeleidt stamscholen onder meer door het verzorgen van de intake, het meedenken over het onderwijsinhoudelijk aanbod voor de leerling en het fungeren als vraagbaak op het gebied van nieuwkomersonderwijs voor leerkrachten, intern begeleiders en directie van de scholen.