Identiteit

De Sint Willibrordusschool is een katholieke, vreedzame school. Deze identiteit wordt gevormd door de lessen die wij geven vanuit onze godsdienstmehode Trefwoord en onze Vreedzame schoolmethode. Naast het bieden van de lessen, is onze identiteit voelbaar en zichtbaar in de school. We zorgen voor elkaar, praten met elkaar en lossen samen problemen op. Burgerschap sluit nauw aan bij onze identiteit.

We vieren Kerst, Pasen en Carnaval en naast de start – en slotvieringen van school wordt er vier keer per jaar, in samenwerking met de kerk, een gezinsviering georganiseerd waar iedereen welkom is. Thema’s als rijkdom, vriendschap en delen staan centraal.