Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad waarin ouders en groepsleerkrachten vertegenwoordigd zijn. De leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel van de school. 

De rol van de MR op school is meepraten over het schoolbeleid. Zij behartigen de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overleggen zij over het beleid en het functioneren van de school. In de wet is vastgesteld over welke schoolzaken de MR een adviserende stem heeft en op welke zaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht.

De MR vergadert gemiddeld 6x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, belangstellende ouders zijn van harte welkom.

De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Kim Moons, Jolanda Gouweleeuw en Sophie Baert. Vanuit de ouders zijn dit Mark van der Veen (voorzitter), Elly Groenendijk en Manon van ’t Westeinde.

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@willibrorduszierikzee.nl

De notulen van de vergaderingen zijn via onderstaande linken terug te lezen.