Ouderparticipatie

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor onze school. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders. In de Oudercommissie (OC) zitten ouders die de school ondersteunen bij vieringen en diverse andere activiteiten.

Meer weten over onze OC? Neem contact op met een van onderstaande leden.

Leden van de Oudercommissie
voorzitter: Mevr. W. v.d. Zande,  0111-720289

secretaris: Mevr. T. Putmans, 06-23829723

penningmeester: Mevr. S. van de Sande, 06-15961196