Schooltijden

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten (overblijven) en dus niet door de ouders opgehaald worden. 

De school gaat om 8.15 uur open. We hanteren een inloopkwartier: de kinderen komen niet allemaal tegelijk binnen maar één voor één, of in kleine groepjes. De leerkracht heeft zo de kans om ieder kind persoonlijk te begroeten. Hier hechten we veel waarde aan.  

Schooltijden:

8.15 uur de school gaat open, alle leerlingen mogen naar binnen. De kinderen van de bovenbouw begeleiden de kleuters van groep 1 en 2 naar hun lokaal.

8.30 uur start van de dag, alle lessen gaan beginnen.

14.00 uur de kinderen zijn vrij, de leerkracht van elke groep gaat met de kinderen mee naar buiten.