Corona-nieuws

img

Het Corona-virus

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.