Corona-nieuws

img

Het Corona-virus

Op deze pagina kunt u de laatste berichten lezen over de gang van zaken rondom het corona-virus op onze school.

Datum: zondag 15 maart 2020
Betreft: Corona update

Beste collega’s en ouders van de Prisma scholengroep,

Het besluit dat het kabinet afgelopen donderdag heeft genomen om de scholen open te houden, heeft tot veel commotie geleid. Reacties vanuit de medische wereld en onbegrip bij diverse
onderwijsorganisaties hebben het kabinet doen besluiten vanmiddag opnieuw in crisisberaad bijeen te komen.

Sinds de persconferentie van 17.30 uur hedenmiddag weten we dat, naast diverse andere maatregelen, de scholen tot 6 april gesloten zullen zijn.
We kunnen het onderwijs niet volledig sluiten en zullen op dit moment al het mogelijke doen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat aan de maatregelen waarmee het kabinet is gekomen, door ons als volgt vorm wordt gegeven:

● Medewerkers op de scholen die ziek zijn, blijven thuis;
● Medewerkers die niet ziek zijn, komen naar school;
● Ouders/verzorgers, die beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren en niet zelf in opvang kunnen voorzien, kunnen hun kinderen naar school brengen.
● Het kabinet heeft op internet een lijst van de cruciale beroepen gepubliceerd;
● Ouders die niet binnen die doelgroep vallen maar ook in exceptionele gevallen problemen ondervinden m.b.t. opvang thuis, kunnen dit tot maandag 16 maart, 12.00 uur, bij de directeur van de school melden( dus niet al brengen). Dit betekent niet dat wij in alle gevallen voor opvang kunnen zorgen.
● De aanwezige medewerkers bespreken de komende dagen hoe ze op korte en middellange termijn de kinderen van ouders in cruciale beroepen het beste kunnen (laten)
opvangen;
● Onder druk van de ontstane situatie zullen we ons oriënteren op de mogelijkheden voor het leren op afstand. We beseffen heel goed dat iedere school dit op een eigen manier kan
en wil oppakken. Ter ondersteuning van de scholen is een team van deskundigen daar reeds mee aan de slag gegaan.
We volgen hiermee het landelijk beleid. De komende dagen zal meer overleg plaatsvinden tussen schoolbesturen, kinderopvang, gemeenten, het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sociale zaken en PO raad. Afhankelijk van de uitkomsten zullen we u opnieuw informeren.

Er zullen vast nog een aantal zaken onvoldoende belicht zijn. Vragen zullen er ongetwijfeld al zijn of nog komen. Morgen gaan we op bovenvermelde wijze aan de slag en daar waar nog actie nodig is, pakken we dat maandag per omgaande op, samen met onze directeuren en medewerkers.

het bestuur,
Rinus Voet
Voorzitter CvB