De Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School? 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Promotieonderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School. Scholen die al drie jaar of langer met het programma werken zien een afname van het aantal conflicten. Leerlingen gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en zijn beter aanspreekbaar op gedrag.

 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/vreedzame-school-300x200.jpg

Kletskaarten

Aan het eind van een blok krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 6 een Kletskaart mee naar huis. Deze kaarten zijn een mooie aanleiding voor een gesprek.

Nieuwsbrieven

Zodra wij op school starten met een nieuw blok, ontvangt u als ouder de nieuwsbrief die bij dit blok hoort. Zo bent u op de hoogte van wat er aan bod komt tijdens de lessen en kunt u thuis praten over het geleerde.