De Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Promotieonderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School. Scholen die al drie jaar of langer met het programma werken zien een afname van het aantal conflicten. Leerlingen gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen.

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/vreedzame-school-300x200.jpg

Kletskaarten

We werken op school met kletskaarten. Per blok is er een kaart, waar je als ouder met uw kind thuis nog eens over kunt praten.
Zodra er een nieuw blok gestart wordt, krijgt uw kind de kletskaart mee naar huis.

Nieuwsbrieven

U kunt de informatiebrieven over De Vreedzame School nog eens nalezen bij de Nieuwsbrieven onder het kopje Nieuws op de website van De Vreedzame School.