Groep 2

Juf Jolanda jgouweleeuw@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag
Juf Ine ideceuster@prisma-scholen.nl Werkdagen: dinsdag, woensdag

Klik op het plaatje van het fototoestel om de foto's van groep 2 te bekijken.

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-400x360.jpg

Groep 2 heeft dit jaar twee leerkrachten.
De weekindeling is als volgt:
Maandag Juf Jolanda
Dinsdag Juf Ine
Woensdag Juf Ine
Donderdag Juf Jolanda
Vrijdag Juf Jolanda

Schooltijden:
We starten de dag om 8.25 bij de kleuteringang. De kinderen nemen afscheid bij de deur en gaan met de juf mee naar het lokaal. Om 14.00 gaan we weer naar huis. De kinderen wachten dan met de leerkracht bij de gele tegels op het kleuterplein tot ze
worden opgehaald. Kinderen die naar de BSO gaan worden binnen door de BSO juf opgevangen. Elke vrijdagochtend is het kijkochtend van 8.30 tot 8.45.

Buitenspel:
- ’s Morgens spelen we met groot materiaal uit de schuur zoals:
karren, fietsjes, kruiwagens etc.
- ’s Middags spelen we met klein materiaal uit de schuur zoals: kleden, kratten, blokken etc.
- Als het mooi weer is spelen we ook in de zandbak .
- Als het dreigt te gaan regenen spelen we buiten zonder materiaal, evt. doen we dan spelletjes buiten
- Als het echt regent en we kunnen niet naar buiten kunnen we een extra spelles in de gymzaal doen.
- Voordelen van het buitenspel zijn: gezonde buitenlucht, veel bewegingsvrijheid, ruimte voor eigen fantasie, uitgebreid rollenspel mogelijk (géén vechtspelletjes!) en kinderen leren zelf conflictsituaties oplossen.

Binnenspel:
- 1 keer per week krijgt groep 2 op donderdag gym in de speelzaal van meester Oscar.
- De kinderen trekken in de klas hun gymschoenen aan en evt. warme truien/vesten uit.
- Gezamenlijk lopen we dan naar de speelzaal.
- Het binnenspel is gericht bezig met de ontwikkeling van de grote motoriek. Deze ligt vast in de leerlijnen voor de gym, zodat we alle onderdelen systematisch aan bod kunnen laten komen
- Voorbeelden van activiteiten die aan bod komen zijn: evenwichtsoefeningen, klim- en klauteractiviteiten, ballen gooien en vangen, springen, hinkelen, bewegen en dansen op muziek, etc.

Schrijven:
- Voor het voorbereidend schrijven gebruiken we in groep 2 de methode ‘Pennenstreken’.
- In groep 2 gaan de kinderen gericht werken aan de fijne motoriek en doen ze voorbereidende schrijfactiviteiten op papier. Maar daarnaast doen ze ook allerlei activiteiten met materialen die specifiek de fijne motoriek oefenen, zoals: kralenplanken, knippen, prikken, vouwen, kleien, etc.

Eten en drinken:
- Om 10.00 eten en drinken we in de kring.
- Bij de lunch om 12.00 eten en drinken we aan de tafels.
- Vooraf zingen we een liedje.
- Het is handig als er namen op de bekers en de bakjes staan.
- We letten op: eten met de mond dicht, pas drinken als de mond leeg is, netjes opruimen van je beker en bakje en de kruimels.
- Als we eten en drinken is het even stil (bij de lunch luisteren we dan naar kinderliedjes van een cd), na het eten en drinken mogen de kinderen een boekje pakken of de juf leest voor.

De werkles:
- Voor het werken in groep 2 wordt gebruik gemaakt van het kiesbord. Kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken uit het aanbod.
- Iedere week zijn er 2 verplichte opdrachten die door iedereen gemaakt moeten worden. Het kind kan zelf leren plannen wanneer hij/zij de opdrachten gaat doen. Er hangt een aftekenlijst, zodat het voor de kinderen visueel is wie en wat er
gedaan is. Opdrachten worden op verschillende niveaus en ontwikkelingsgebieden aangeboden. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om instructie te geven aan een groepje kinderen en/of leerlingen te observeren in hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt met looprondes en er wordt gebruik gemaakt van een symbool voor zelfstandig werken. De les wordt afgesloten met positieve feedback op het werken.
- Er wordt gericht gewerkt met ontwikkelingsmaterialen en werkbladen zoals: puzzels, lotto’s, kleuren en vormenspellen, voorbereidende rekenspelletjes (bijv. telspellen) en voorbereidende taalspelletjes (bijv. rijmspellen). De kinderen leren hierdoor spelenderwijs veel begrippen en handelingen. Ze oefenen grote en
kleine motoriek. Daarnaast kunnen de kinderen kiezen uit diverse hoeken, bijvoorbeeld: bouwhoek, lees- schrijfhoek, rekenhoek, luisterhoek, verfbord, zandtafel etc. De kinderen zitten dan niet op een vaste plek.
- Een knutselopdracht ( wordt op het kiesbord gezet bij de 2 verplichte opdrachten) gebeurt meestal naar aanleiding van het thema. Dit kunnen knip, plak, vouw, kleur, verf, etc werkjes zijn. We zorgen voor een gevarieerd aanbod van allerlei verschillende technieken. We letten vooral op de hantering van het
materiaal, de netheid, het presteren naar eigen niveau en het zelf pakken en opruimen van de materialen. We bevorderen de zelfstandigheid.
- Werken voor de kaart. Er zijn voor groep 2 drie kaarten. Op iedere kaart staan een aantal verplichte werkjes. De werkjes hebben verschillende doelen. Het werken voor de kaart kan ook een opdrachtje zijn op het kiesbord.
- In groep 2 geldt de regel dat als je klaar bent met een werkje of als je iets wilt vragen je achter je stoel gaat staan. Dan komt de juf bij je langs. ( je komt dus niet zelf naar de juf toe!)
- Op vrijdagmiddag kiezen we samen met groep 3 op het kiesbord. De kinderen van groep 3 komen dan bij ons in de klas en samen gaan we dan kiezen uit allerlei activiteiten op het kiesbord. Daarna gaan we samen met groep 3 buitenspelen op het grote plein.

Kringen:
- Iedere week wordt er een taal- en rekenkring aangeboden en een
verwerkingsles. Dit doen we zoveel mogelijk met behulp van coöperatieve werkvormen. Alle doelen uit de leerlijnen taal en rekenen komen aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan de letter van de week.
- Op maandag is er een vertelkring.

Naar huis:
- Als alles netjes is opgeruimd gaan we de jassen en tassen pakken.
- Uitdelen van de spullen en evt. brieven.
- Voor meer informatie over de voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij Kibeo.