Groep 3

De leerkrachten van groep 3: 

Juf Susanne sboontje@prisma-scholen.nl Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
Juf Gerdien gvanderwal@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag

 

Juf Susanne

 

Juf Gerdien

Klik op het fototoestel om de foto's uit groep 3 te bekijken. 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-200x180.jpg

Groep 3

Taal en schrijven:
Al in de eerste schoolweek leren de kinderen eenvoudige drieletterwoordjes lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie lezen de kinderen korte woordjes al vloeiend.
Rond Kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer. Kinderen lezen dan zelfs al woorden van twee lettergrepen. In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leestempo steeds belangrijker.

Er is veel aandacht voor leesplezier. Zo gaan we bijvoorbeeld vaak naar de bibliotheek,  wordt er veel voorgelezen en lezen we op leuke plekjes.
Hand in hand met het leren lezen gaat het leren schrijven: woordjes, zinnen en zelfverzonnen verhaaltjes of briefjes. We beginnen met het aanleren van  (schrijf)letters en kunnen die aan het eind van groep 3 ook allemaal schrijven.

Rekenen:
Het is van belang dat de kinderen in groep 3 weten wat woorden zoals ‘meer’, ‘meest’, ‘minder’, ‘minst’ en ‘evenveel’ betekenen. In veel rekenlessen (en contextsommen) komen deze begrippen constant terug.
In groep 3 leren de kinderen tellen tot (minimaal) 50. Het gaat hierbij niet om een opgezegd versje, maar om ‘echt’ tellen met begrip. We zijn dus veel bezig met getalbegrip in groep 3.
Ook ligt de aandacht bij optellen en aftrekken. Denk hierbij aan een som zoals: 8 + 7 = … Daarnaast zijn we bezig met splitsingen, tellen met sprongen van 2, 5 en 10, ordenen, geld, klokkijken, meten en ruimtelijke oriëntatie. We gebruiken veel materialen om de rekenstof interessant en duidelijk te maken.

Creativiteit:
Iedere middag is er aandacht voor een creatief vak zoals tekenen, handvaardigheid en/of muziek. De opdrachten voor deze vakken zijn vaak gekoppeld aan een thema. Dit kunnen de jaargetijden zijn, de kinderboekenweek, een voorleesboek, een kerkviering of bijvoorbeeld een feestdag. Iedere vrijdagmiddag werken we samen met groep 2. De kinderen van groep 2 kunnen dan een al een beetje wennen aan de 'grote' tafels van groep 3 en de kinderen van groep 3 kunnen lekker hun creativiteit kwijt in de hoeken in groep 2.

Buitenleren en gym:
We leren niet alleen in het klaslokaal maar gaan ook graag naar buiten: een schrijfles in het zand of een dictee met stoepkrijt. Daarnaast spelen en/of gymmen we iedere middag op het schoolplein. Op vrijdag wordt de gymles door een vakdocent in de gymzaal gegeven.

De Vreedzame school:
Net als bij alle andere groepen speelt 'de Vreedzame school' een grote rol in de klas. De kinderen vinden het heerlijk om elkaar complimentjes te geven en worden steeds vaardiger in het oplossen van conflicten. We maken samen de regels en afspraken in de klas, zodat iedereen zich fijn voelt.