Groep 5

Juf Christel cvandevoorde@prisma-scholen.nl Aanwezig op: maandag (om de week), woensdag t/m vrijdag
Juf Anneke avanprooijen@prisma-scholen.nl Aanwezig op: dinsdag
Juf Susanne sboontje@prisma-scholen.nl Aanwezig op:maandag (om de week)

 

 

 

 

 

 

 

Juf Christel

 

 

 

 

 

 

 

Juf Anneke

 

 

 

 

 

 

 

Juf Susanne

Klik hieronder om het fotoalbum van groep 5 te bekijken.

 

Groep 5

In groep 5 maken de leerlingen kennis met aan aantal nieuwe vakken. Zo krijgt close reading, Engels maar ook wereldoriëntatie (aardrijkskunde, topografie, natuur, techniek en geschiedenis) een vast plek op het rooster.

Taal en lezen in groep 5
Als je kind in groep 5 komt, kan hij of zij al aardig goed lezen. Maar de zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden vormen nog een struikelblok. Daar komt in groep 5 verandering in. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind op niveau AVI-E5: zinnen van tien à elf woorden zijn geen probleem meer en met drie- of zelfs vierlettergrepige woorden kan hij goed uit de voeten.

Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. In groep 4 is al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 en 6 (en de groepen hierna) wordt hier volop mee doorgegaan. Begrijpen wat je leest is de sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd.

Kinderen gaan op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep ook al kennis met grammatica: werkwoorden (ook wel ‘doewoorden’) herkennen.

Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod.

Wat wordt er in groep 5 aangeboden:
Lezen: AVI-E5
Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma)
Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, muurkrant of werkstuk maken
Spelling: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering
Grammatica: werkwoorden herkennen
Woordenschat: passief 9000 woorden, actief 5000 woorden

Rekenen in groep 5
In groep 4 hebben kinderen al kennis gemaakt met de getallen tot 1000. In groep 5 gaan zij daar echt intensief mee aan de slag. Optellen en aftrekken onder de 1000 is aan het eind van groep 5 gesneden koek en ook de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt.

Terwijl aan de ene kant de getallen steeds groter worden, kunnen aan de andere kant van het spectrum de breuken en decimalen (‘kommagetallen’) erbij komen. Op sommige scholen wordt in groep 5 namelijk al voorzichtig begonnen met eenvoudige breuken als halven, kwarten en derden (pizza’s verdelen!), andere rekenmethodes introduceren de breuken in groep 6.

Verder leren kinderen nu moeilijker rekenen met geld (nu ook met bedragen achter de komma en geld teruggeven), leert het oppervlakte en omtrek uitrekenen en maakt het kennis met lengte- en inhoudsmaten en gewichten.

In groep 5 gaat uw kind al volop aan de slag met maal- en deelsommen. In het begin met eenvoudige sommetjes die voorkomen in de tafels van vermenigvuldiging, maar al snel ook met tientallen.

Eind groep 5 moet uw kind kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers als op een digitale klok en tot op de seconde.

Wereldoriëtatie

Voor het vak wereldoriëntatie gebruiken wij de methode Blink. Op een onderzoekende wijze gaan de kinderen kennis verzamelen over de natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en topografie. Dit schooljaar komen onder andere de thema's "Aardse extremen", "Ik hou van Holland" en "Het wereldrestaurant" aan bod.