Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit tien enthousiaste ouders en leden van het schoolteam. Het is het doel van de oudercommissie om alle zaken, die betrekking hebben op het “schoolgebeuren”, in de meest ruime zin van het woord, mee te helpen stimuleren. De oudercommissie organiseert tijdens het schooljaar een aantal activiteiten, voor zowel de ouders als de kinderen. Bijvoorbeeld: het themafeest, Willibrordus’s got talent en de barbecue. Het doel van deze avonden is het tot stand brengen van meer contact tussen ouders onderling en ouders, oudercommissie en school.

Leden van de Oudercommissie
voorzitter: Mevr. W. v.d. Zande, Mulockstraat 25, 4301 KT Zierikzee, 0111-720289

secretaris: Mevr. T. Putmans, Scheepstimmerdijk 30-a, 4301 LV,  Zierikzee, 06-23829723

penningmeester: Dhr. D. Malipaard, Sint Lievenstraat 6, 4301 EV ZIERIKZEE, 0111-414571