Missie & Visie

Missie van de school.

Wat beloven wij aan onze leerlingen en ouders/verzorgers?

Aan kind en ouders/verzorgers beloven wij:
• Kwalitatief goed onderwijs d.m.v. een breed en gevarieerd onderwijsaanbod aansluitend bij het
niveau en talent van elk kind.
• Een open en eerlijke samenwerking.
• Een inspirerende, veilige en uitdagende leef-, speel- en leeromgeving.

Kind, wij beloven jou:
• Een fijne plek op school.
• Dat wij oprecht ons best doen om jou te begrijpen.
• Dat wij jou ruimte geven om jezelf te kunnen zijn en het leren maken van eigen keuzes.
• Dat wij ons uiterste best doen om jou zoveel mogelijk te leren, grenzen te verkennen, over
grenzen heen te kijken, maar ook grenzen te stellen.

Ouders/verzorgers, wij beloven u:
• Dat uw kind gezien wordt.
• Dat we ons inzetten voor een optimale ontwikkeling van uw kind (sociaal, emotioneel en cognitief) en dat wij u waar nodig hierbij betrekken.

Visie van de school. 
Hoe kijken wij naar de ontwikkeling van kinderen, het leren en het onderwijs

Ouders/verzorgers zijn voor ons:
• Gesprekspartners.
• Een belangrijke informatiebron, de lijn tussen thuis en school.

Leerlingen zijn voor ons:
• Uniek, daarom kijken wij naar de onderwijsbehoeften van elk kind.
• Uitdagend, als school hebben we het doel het maximale uit een kind te halen, een kind moet kunnen presteren naar zijn mogelijkheden en zich hierin gewaardeerd en erkend voelen. 
• Het leren en het onderwijs:Wij willen passend onderwijs bieden aan alle kinderen bij ons op school, bijvoorbeeld d.m.v een passend arrangement of het deelnemen aan de plusklas. 
• We zetten coöperatieve werkvormen en het directe instructiemodel in. 
• We willen kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces.
• De leerstof wordt aangeboden in betekenisvolle contexten en spelen in op actuele gebeurtenissen. 
• We streven ernaar alle kinderen de referentiedoelen te laten behalen. 
• De leerstof wordt eigen gemaakt door eigentijdse methodes, coöperatieve werkvormen, internet, excursies, gastlessen etc. 
• Professionalisering van de leerkrachten d.m.v. studiedagen, opleidingen en cursussen, etc.