Missie & Visie

Missie van de school.

Wat beloven wij aan onze leerlingen en ouders/verzorgers?

Aan kind en ouders/verzorgers beloven wij:
• Kwalitatief goed onderwijs d.m.v. een breed en gevarieerd onderwijsaanbod aansluitend bij het
niveau en talent van elk kind.
• Een open en eerlijke samenwerking.
• Een inspirerende, veilige en uitdagende leef-, speel- en leeromgeving.

Kind, wij beloven jou:
• Een fijne plek op school.
• Dat wij oprecht ons best doen om jou te begrijpen.
• Dat wij jou ruimte geven om jezelf te kunnen zijn en het leren maken van eigen keuzes.
• Dat wij ons uiterste best doen om jou zoveel mogelijk te leren, grenzen te verkennen, over
grenzen heen te kijken, maar ook grenzen te stellen.

Ouders/verzorgers, wij beloven u:
• Dat uw kind gezien wordt.
• Dat we ons inzetten voor een optimale ontwikkeling van uw kind (sociaal, emotioneel en cognitief) en dat wij u waar nodig hierbij betrekken.

Visie van de school.
Hoe kijken wij naar de ontwikkeling van kinderen, het leren en het onderwijs

Ouders/verzorgers zijn voor ons:
• Gesprekspartners.
• Een belangrijke informatiebron, de lijn tussen thuis en school.

Leerlingen zijn voor ons:
• Uniek, daarom kijken wij naar de onderwijsbehoeften van elk kind.
• Uitdagend, als school hebben we het doel het maximale uit een kind te halen, een kind moet kunnen presteren naar zijn mogelijkheden en zich hierin gewaardeerd en erkend voelen.

Het leren en het onderwijs:
• Wij willen passend onderwijs bieden aan alle kinderen bij ons op school.
• We zetten coöperatieve werkvormen en het directe instructiemodel in.
• We willen kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces.
• De leerstof wordt aangeboden in betekenisvolle contexten en spelen in op actuele gebeurtenissen.
• We streven ernaar alle kinderen de referentiedoelen te laten behalen.
• De leerstof wordt eigen gemaakt door eigentijdse methodes, coöperatieve werkvormen, internet, excursies, gastlessen etc.
• Professionalisering van de leerkrachten d.m.v. studiedagen, opleidingen en cursussen, etc.