Hoofdluis

img

Hoofdluis

Beste ouders/verzorgers,

De laatste tijd steekt de hoofdluis weer de kop op. Enkele ouders zijn bereid om na elke grotere vakantie de kinderen even na te lopen om te zien of zij luizen hebben. Op deze manier kunnen we vroegtijdig reageren en een eventuele plaag misschien voorkomen. Indien u bezwaren heeft tegen het controleren van uw kind(-eren) op school wilt u dit dan schriftelijk kenbaar maken aan de groepsleerkracht. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat u toestemt.

Wilt u meer informatie over hoofdluis? Kijk dan op de speciale website van het RIVM: https://www.rivm.nl/hoofdluis